Aile Hukuku

▪ Nişanlılık Hukuku kapsamında maddi,manevi tazminat,hediyelerin iadesi davaları,
▪ Evlilik Hukuku kapsamındaki İhtilaflar ve İşler (Evlenme izni,Evliliğin Sona Erdiğinin Tespiti,Bekleme Süresinin Kaldırılması, Evlilik Başvurusunun Reddinin İptali,Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması Evliliğin İptali, Aile Konutu Şerhi Tahsisi davaları …),
▪ Boşanma Hukuku kapsamındaki ihtilaflar ve işler (Anlaşmalı/Çekişmeli Boşanma Davaları, Ayrılık Davaları, Geçici Koruma Tedbirleri, Soyadı Kullanımı Davaları, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, Mal Rejiminin Tasfiyesi,Katkı Payı, Çeyiz ve Ziynet Eşyalarının İadesi Davaları, …),
▪ Nafaka Davaları (Yoksulluk, Tedbir ve İştirak Nafakası Davaları, Nafakanın Arttırılması,Kaldırılması Davaları …),
▪ Aile Hukukundan Kaynaklanan Diğer Dava ve İşler (Tanıma, Babalık Davası, Soybağının Reddi, Velayet Davaları, Evlat Edinme, Çocuk Malları Tespiti, Çocukla İlişki Tesisi …)

İLKEMİZ

Büromuzun genel ve geleneksel ilkesi uyuşmazlıkların doğmadan önce tespit ve analizlerinin yapılarak doğacak muhtemel risk ve zararları en aza indirmek üzere danışmanlık yapmak, hukuki süreçte ise kanunlar çerçevesinde etkin takip ve değerlendirme ile hak ve menfaatlerin korunmasını sağlamaktır.

TOP