Borçlar Hukuku / İş Hukuku / Tüketici Hukuku

▪ Borçlar Hukuku Kapsamındaki Davalar (Borç/Alacak ilişkilerinden kaynaklanan ihtilaflar,Maddi-Manevi Tazminat Davaları, Tespit Davaları …),
▪ İş Hukuku Kapsamındaki İşler ve Davalar (Sigortalılığın Tespiti,Hizmetlerin Birleştirilmesi,İşe İade Davaları, İş Hukukundan doğan Tazminat Davaları …),
▪ Tüketici Hukuku kapsamında, mal ve hizmet sunumu ve tüketimine dayalı olarak Tüketici Komisyonları ve mahkemeleri nezdinde görülen iş ve davalar.

İLKEMİZ

Büromuzun genel ve geleneksel ilkesi uyuşmazlıkların doğmadan önce tespit ve analizlerinin yapılarak doğacak muhtemel risk ve zararları en aza indirmek üzere danışmanlık yapmak, hukuki süreçte ise kanunlar çerçevesinde etkin takip ve değerlendirme ile hak ve menfaatlerin korunmasını sağlamaktır.

TOP