İdare Hukuku

▪ İptal Davaları (İdari plan / projelerin iptali, idari mercilerce tesis edilmiş birel ve düzenleyici işlemlerin iptali …),
▪ Tam Yargı Davaları

İLKEMİZ

Büromuzun genel ve geleneksel ilkesi uyuşmazlıkların doğmadan önce tespit ve analizlerinin yapılarak doğacak muhtemel risk ve zararları en aza indirmek üzere danışmanlık yapmak, hukuki süreçte ise kanunlar çerçevesinde etkin takip ve değerlendirme ile hak ve menfaatlerin korunmasını sağlamaktır.

TOP