Ticaret Hukuku / Şirketler ve Kooperatifler Hukuku

▪ Şirketler ve Kooperatifler İçin Yasal Danışmanlık Hizmetleri,
▪ Haksız Rekabet Hukukundan doğan ihtilaflar.

İLKEMİZ

Büromuzun genel ve geleneksel ilkesi uyuşmazlıkların doğmadan önce tespit ve analizlerinin yapılarak doğacak muhtemel risk ve zararları en aza indirmek üzere danışmanlık yapmak, hukuki süreçte ise kanunlar çerçevesinde etkin takip ve değerlendirme ile hak ve menfaatlerin korunmasını sağlamaktır.

TOP